производство оборудване

ВСИЧКИ ВИДОВЕ
ТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА

ЗА СТОМАНИ

 • Закаляване

 • Подобрение

 • Нормализация

 • Отгряване

 • Повърхностно закаляване с ТВЧ

 • Закаляване, отгряване и отпускане във вакуумна пещ ДЕГУСА — охл. среда – масло. Размери на работната камера — 500 х 500 х Н300 до 80кг.

 • Цементация – газова

 • Цементация – твърда

 • Карбонитриране
   

ЗА АЛУМИНИЙ

 • Стареене на алуминиеви детайли.