производство оборудване

КОНСТРУИРАНЕ
И ИЗРАБОТВАНЕ

НА СПЕЦИАЛНИ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

  • Конструира приспособления по детайл или технология за обработка на детайла.

  • Изработват се специфични приспособления, които улесняват и оптимизират производството на детайли.

  • Произвеждат се многошпинделни глави за едновременно пробиване на отвори.