производство оборудване

ПРЕЦИЗНОСТ
ПРИ ОБРАБОТКА
НА ДЕТАЙЛИ

СЪС СЛОЖНА
КОНФИГУРАЦИЯ

  • Фрезоване и струговане на средно и едро габаритни детайли на цифрово програмни машини до 5 оси

  • Обработка на детайли от неръждаема стомана, черни (всякакъв вид стомана), алуминий, мед, месинг, бронз, титан, магнезий, синтеровани материали и техническа пластмаса

  • Три степенна система за контрол на качеството

  • Система за бърза пренастройка на машините

  • Софтуер за програмиране — Esprit