производство оборудване
ОТЛИВАНЕ НА
ДЕТАЙЛИ

ОТ АЛУМИНИЙ
ДО 22 КГ
  • Mашини за леене под високо налягане от 170 т. до 1100 т.

  • Отливане на детайли със сложна конфигурация от 10 гр. до 22 кг.

  • Изследване на сплавта на Спектрофотомоетър – Oxford Instruments Foundry Master UV

  • Лаборатория за измерване на отливките на ръчни и CNC 3D машини.

  • Почистване и обработване на отливките с преси, тровали, специализирани машини.