производство оборудване

КОНТРОЛ НА
ВСИЧКИ НИВА

  • Входящ контрол на материалите и сплавите

  • Осъществява контрол на качеството чрез специално звено от професионалисти по качествения контрол и специализирана измервателна техника и оборудване.

  • Лаборатория оборудвана с 3D измервателни машини

  • Участък контрол на покритията