производство оборудване
ПРОЕКТИРА И 
ПРОИЗВЕЖДА 
ПЪЛНАТА ГАМА ОТ 

ИНСТРУМЕНТАЛНА 
ЕКИПИРОВКА
  • Дългогодишен опит в производство на пресформи, шприцформи, щанци, щампи и бластформи

  • 3D моделиране на изделие

  • Изготвяне на конструктивна документация по 2D чертеж и 3D модел

  • Високотехнологично оборудване, позволяващо изработване на средно и едро габаритни матрици

  • Производството е организирано в следните участъци: подготвителен, фрезови, стругови, ерозия – обемна и нишкова, шлайф обработка и шлосерски