производство оборудване

EЛЕКТРОХИМИЧНИ
И ХИМИЧНИ 

ПОКРИТИЯ ​ВЪРХУ
МЕТАЛИ

 • Покрития върху стомана, чугун, мед и нейните сплави, алуминий и алуминиеви сплави, ЦАМ и др.,


ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ ПОКРИТИЯ:

 • анодно оксидиране /елоксиране/ на алуминий и сплавите му с химично и електрохимично оцветяване;

 • блестящо посребряване

 • блестящо поцинковане - алкално и кисело с безцветна, синкава, жълта, черна и зелена пасивация

 • блестящо покалаяване

 • блестящо никелиране

 • блестящо помедняване

 • месинговане

 • блестящо декоративно хромиране

 • твърдо износо устойчиво хромиране

 • електрохимично полиране на алуминий и неръждаема стомана

 

ХИМИЧНИ ПОКРИТИЯ:

 • химическо никелиране на стомана и сплавите й, алуминий и сплавите му, мед и сплавите й
 • химическо оксидиране на стомана и сплавите й

 • безхромово третиране на алуминий и сплавите му

 • фосфатиране – цинково и манганово на стомана и чугун

 

 • Стъклоструене

 • Песъкоструене