новини

2018

 • Доставка и монтаж на ново производствено оборудване по проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД
 • Обява за Инвестиционно предложение ММ "Галваникс" ООД
 • Доставка и монтаж на ново производствено оборудване по проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД“
 • „Доставка и монтаж на ново производствено оборудване по проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД“
 • ММ Галваникс ООД - Публична покана

2017

 • Информация за проведено публично събитие по Проект "Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД"
 • Проведено публично събитие по Проект "Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД"
 • Покана за участие в публично събитие по проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД
 • Покана за участие в публично събитие по проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД“
 • ММ Механикс ООД - официален доставчик за BMW Group
 • ПРОЕКТ "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ММ ГАЛВАНИКС ООД"
 • ПРОЕКТ "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ММ МЕХАНИКС ООД"
 • УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ЦЕХ ЛЕЯРЕН
 • ПРОЕКТ "ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ" - ММ ГАЛВАНИКС
 • ПРОЕКТ ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД - ММ ГАЛВАНИКС
 • Изпълнен проект - ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ММ МЕХАНИКС ООД

2016

 • „ММ МЕХАНИКС” ООД, ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПУБЛИЧНА ПОКАНА”, С ПРЕДМЕТ: „ ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И ЗАСИЛВАНЕ НА ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА „ММ МЕХАНИКС“
 • ЕСД БЪЛГАРИЯ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ММ МЕХАНИКС ООД

2015

 • Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с подкрепа на Оперативна програма
 • Подобряване инфраструктурата на завода
 • Подобряване условията на труд и опазване на околната среда
 • Увеличаване капацитета за механична обработка
 • Проведена стажантска програма 2015
 • Ден на кариерата в Техническия Университет София
 • Механикс Груп посети Hannover Messe

2014

 • Механикс Груп беше изложител на SwissTech 2014
 • Предприемачи финансират бъдещи машиностроители
 • През септември 2014 се закупи HERMLE C32
 • ПРЕЗ МАРТ 2014 СЕ ЗАКУПИХА ТРОВАЛИ KROMAS

2013

 • Инвестиции по проект “Технологична модернизация”

2012

 • През септември 2012 се закупи HERMLE C22