сертификати

В Механикс Груп е разработена и внедрена "Интегрирана система за управление на качеството, здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда". 
 

 • Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015, сертификат № 44 100 17 32 0203 валиден до 09.08.2020
   
 • Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015, сертификат № 44 100 100180, валиден до 17.04.2019, ММ Галваникс ООД
   
 • Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2015, сертификат  № 44 104 100180, валиден до 17.04.2019, ММ Галваникс ООД
   
 • Система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007, сертификат № 44 116 100180, валиден до 29.09.2018, ММ Галваникс ООД
   
 • Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2015, сертификат № 44 104 17 32 0203, валиден до 09.08.2020
 • Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно OHSAS 18001:2007, сертификат  № 44 116 32 0203, валиден до 09.08.2020
 • ДЕКЛАРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА ММ МЕХАНИКС ООД
 • ДЕКЛАРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА ММ ГАЛВАНИКС ООД
 • ISO 18001:2007 № 44 116 17 32 0203
 • ISO 9001:2015 № 44 100 17 32 0203
 • ISO 9001:2015 № 44 100 100180 ММ Галваникс ООД
 • ISO 14001:2015 № 44 104 100180 ММ Галваникс ООД
 • OHSAS 18001:2007 № 44 116 100180 ММ Галваникс ООД
 • ISO 14001:2015 № 44 104 17 32 0203
 • ДЕКЛАРАЦИЯ
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ММ Галваникс