обръщение Механикс Груп

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ЦЯЛОСТНИ И КАЧЕСТВЕНИ РЕШЕНИЯ

за нас

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ,

Нашата цел е да предложим на индустриалните клиенти завършеното решение за производство на детайли, което пести време, управленски усилия, разходи за контроли, гарантира качество на продукцията и сигурност на доставките. Благодарение на мащабните инвестиции през последните години, Механикс Груп разполага с голяма и добре оборудвана леярна за леене на алуминий под високо налягане, както и с едно от най-добрите звена за механична обработка на детайли. Останалите производства също са обновени и подобрени, за да има Групата увеличен капацитет.

Особено внимание е отделено на производството на инструментална екипировка – пресформи, шприцформи и щанци – като основата на производството на даден детайл.

Механикс Груп се насочва все повече към изработка на възли и готови изделия за фирми от различни браншове – сервизно оборудване, автоматични системи, осветителни тела, мебели и други.

Механикс Груп Ви предлага най-доброто решение за производството на детайли като Ви кани да се запознаете със съдържанието на сайта и да ни посетите на място с конкретно запитване.

С уважение, Инж. Ангел Чолаков